15. aug, 2014

FÖRELÄSNING POPPE POPPAR KÄNSLOR OCH LÄR BARNEN VÄRDEGRUND GENOM LEKFULL ETIK

Idag har jag gästat Borås kommun och Bergdalsskolan och föreläst om värdegrund, Poppes böcker och om känslor och vikten av god värdegrund i skolan.

 

Tack rektorer, specialpedagoger, pedagoger, förskollärare och pedagoger vid sjukhuset för sjukhusundervisning för att ni så aktivt deltog med frågor och kloka svar och för den vackra blomman!

 

//Lotta