28. apr, 2014

BOKCIRKELN SOM VÄLJER ATT LÄSA MIN BOK

Bara för din skull vid en bokcirkel

Frågeställningar man kan ha med sig på bokcirkeln tillsammans med boken är följande,

 • På vilket sätt är boken högaktuell med tanke på manifestationer kring rasism?
 • Sverigedemokraterna växer som parti.
 • Tankar kring diskriminering?
 • Tankar kring utanförskap?
 • Tankar om isolering?
 • Diskussion om svårigheter att mötas på mellanmänskliga nivåer.
 • Över 20 år sedan Balkankriget.
 • Vad känns viktigt kring den här historien som ger kunskap?
 • Väcker boken frågor?
 • Svarar den på en del av livets frågor?
 • Om duktiga- flicka- syndromet?
 • Fast i sociala mönster?
 • Fast i förväntningar?
 • Svårigheter att ta sig ur destruktivitet?
 • Framkallar den ställningstagande
 • Är den läsvänlig?
 • Hur känns tempot?
 • Karaktärerna i boken finns det något som förenar dem?
 • Varför agerar han eller hon på det viset? Vilka drivkrafter ligger bakom personens agerande? Vilka omständigheter – fri vilja, öde, social bakgrund, yttervärldens påverkan – formar karaktären?
 • Vilka symboler använder sig författaren sig av?
 •  Finns det några dolda meddelanden i texten? Vad tror du att författaren menar med dem?
 •  Vad menar författaren? Varför har han eller hon skrivit den här boken? Är boken optimistisk, pessimistisk, humoristisk, ironisk, en profetia om framtiden, samhällskritisk?
 •  Är boken trovärdig?
 •  Är språket lättillgängligt, komplicerat, passande för storyn?
 •  Använder författaren olika stilar beroende på vem som talar?

 •  Vad vill han eller hon förmedla med det? Lyckas han eller hon med det? Refererar han eller hon till annan litteratur? Vilken? Och varför?
 • Vilka känslor väcker boken?
 • Ditt slutbetyg.