24. apr, 2014

FUNDERAR NI PÅ ATT STARTA BOKCIRKEL?

Vad pratar man om vid en bokcirkel?

Det kan vara lite svårt, särskilt i början, att veta vad man ska prata om.

Ska man därför strukturera upp diskussionen? Jag vet inte. När vi hade en bokcirkel höll vi ganska strikt på att bara dricka te och ta en macka till. Det var det som gällde. Fast vi hade träffarna sällan för att hinna läsa så rann det ändå ut i sanden efter ett par träffar. Synd! Vi hade trevliga diskussioner. Vi läste Tisdagar med Morrisson och Gud på en Harley Davidsson, Den vita massajen och Bokhandlaren i Kabul.

 Om man vill ha punkter som stöd kanske dessa små ord är en tanke att ha med sig?

 • Karaktärerna i boken. Hur uppfattar man huvudpersonen i boken? Vad är det hos honom/henne som du gillar/tycker illa om?

Varför agerar han eller hon på det viset? Vilka drivkrafter ligger bakom personens agerande? Vilka omständigheter – fri vilja, öde, social bakgrund, yttervärldens påverkan – formar karaktären?

Symbolik. Vilka symboler använder sig författaren sig av? Finns det några dolda meddelanden i texten? Vad tror du att författaren menar med dem?

Vad menar författaren? Varför har han eller hon skrivit den här boken? Är boken optimistisk, pessimistisk, humoristisk, ironisk, en profetia om framtiden, samhällskritisk? Är boken trovärdig? Lika viktig som berättelsen är, lika viktig är sättet den skrivs på:

Hur är språket? Är det lättillgängligt, komplicerat, passande för storyn? Använder författaren olika stilar beroende på vem som talar? Vad vill han eller hon förmedla med det? Lyckas han eller hon med det? Refererar han eller hon till annan litteratur? Vilken? Och varför? Lyckas han eller hon med det?

Vad handlar boken om? Vilka teman behandlar boken? Finns det några underteman? Hänger språk, symbolik, karaktärer, bokens huvudtema ihop? Är miljöbeskrivningarna trovärdiga? Tillför de historien något?

Vilka känslor väcker boken? De allra flesta böcker berör på ett eller annat vis. Vad känner du när du läser boken?

Vad är det du gillar respektive ogillar? Håller boken hela vägen ut – tycker du att slutet är logiskt, tillfredsställande, lämnar mer att önska? Kan du dra paralleller till ditt eget liv och dina egna erfarenheter?

Är det stor litteratur? Vad tycker du är stor litteratur? Vad karaktäriserar en välskriven bok?

Ditt slutbetyg. Vad tycker du om boken? Om ni använder er av betygssystem – vilket betyg vill du ge den? Och varför? Försök alltid att motivera ditt svar – ett ”Den var bra” eller ”Den var dålig” tillför ingenting för gruppen om du inte motiverar varför.

 Avsluta kanske med ett sista varv där var och en får betygsätta boken och motivera sitt betyg.

Lycka till!

 

//L8