VID FÖRFRÅGNINGAR

 

Charlotta Lagerberg-Thunes

Författare, föreläsare & beteendevetare

 -----------------------------------------------------

 

Vill Ni beställa böcker, rec. ex,  boka författarbesök eller föreläsning?

Kontakt:

lottalagerberg@hotmail.com

info@popcornmannenpoppe.se

telefon: 0763 18 76 48

Lottas text och skrift AB

 ----------------------------------------------------------

 

Boka genom Författarcentrum

https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/3354/Charlotta_Lagerberg_Thunes

Föreläsning kring boken Orkidébarnet

Innehåller: Samtal kring boken, om skam, skuld, själslig smärta, självmedkänsla, utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk, övergivenhetskänslor och narcissism kopplat till högkänslighet.

Föreläsningen tar ca: 2 timmar

1,5 timmas föreläsning

15 minuter Paus med bokförsäljning

15 minuter frågor och diskussion

Pris: Jag ser helst att ni följer Författarförbundets prissättning nedan men är alltid öppen för förslag:

7500 kronor + reseersättning

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme.

Tillkommande: ersättning för resa och eventuellt logi.

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bokcirkel?

Kontakta mig så får ni ett bokpaket till fint pris med matnyttiga frågor till som reflektion och funderingar kring boken.

 

------------------------------------------------------- 

 

  

Pressrelease

 

https://www.mynewsdesk.com/se/popcornmannen-ab/pressreleases/orkidebarnet-en-bok-om-hsp-skam-och-saarbarhet-pressmeddelande-2484732

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/orkidebarnet-av-charlotta-lagerberg-thunes-1668801

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-roman-bara-foer-din-skull-om-utanfoerskap-och-klassfraagor-av-charlotta-lagerberg-thunes-983139

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 

Pressbild

Fotograf: Cecilia Hedström